Katalog för Almåsgymnasiet

Uppdrag

Almåsgymnasiet i Borås erbjuder sex nationella program med yrkesutgång. Inför det kommande rekryteringsarbetet till gymnasievalet ville Almåsgymnasiet ha hjälp att ta fram en programkatalog.

Önskemålet var en engagerande och lättläst printprodukt som beskriver känslan hur det är att gå på Almåsgymnasiet samt hur elever och medarbetare upplever skolan som helhet. De ville lyfta mjuka värden som normalt sett inte är med i en programkatalog och framför allt känslan och bemötandet man får som elev av andra elever, lärare och övrig personal.

Lösning

Brainforest tog fram ett magasin som lyfter skolans alla fördelar, hur eleverna upplever allt som är viktigt för just dem. Det var bland annat skolmat, bussförbindelser, meritvärden och betyg, trygghet, studiero, hur man når målen i skolan och att alla elever på skolan blir sedda.

Elever, lärare, personal samt före detta elever och arbetsgivare intervjuades och fotograferades. Tillsammans skapar deras berättelser en samlad bild över hur de upplever skolan som helhet. Det har också varit viktigt för Almåsgymnasiet att lyfta specifika saker som deras nya vårdavdelning, satsningen på matematik, skolans engagerade Elevhälsoteam och andra delar som skolan är extra stolta över.

Idén till produkten kommer från undersökningar som gjorts bland grundskoleelever där en del uttrycker viss oro inför att välja program och börja gymnasiet. Almåsgymnasiet vill genom ett magasin berätta hur det är att gå på gymnasiet och låta eleverna sprida sina egna berättelser samt försöka svara på alla de frågor målgruppen har. Genom autentiska intervjuer kan gymnasievalet bli lättare och förhoppningsvis rätt från början.


”Slutprodukten känns genuin, kvalitativ och både design, layout, färgsättning, bildmanér och tonalitet har en betydande roll för helheten och jag är glad att samarbetet fungerat så bra.”

Annette Perjans, marknadsansvarig på Almåsgymnasiet


Resultat

Magasinet visar den varma, engagerande och öppna känslan som finns på Almåsgymnasiet och har tagits emot väl. Mottagarna har bland annat lyft att helheten känns äkta, att det är fina bilder och bra texter. Den primära målgruppen, elever i åk 8-9, ska känna ett mervärde när de läser magasinet och att de ska veta vad de får om de väljer att läsa på skolan.


”Vi har fått oerhört mycket fin respons, bland annat har elever, före detta elever, lärare, SYV och föräldrar sagt att det är fina bilder, bra texter och att magasinet visar våra mjuka värden. Dessutom tycker man att helheten och layouten stämmer överens med budskapet och att allt känns äkta.”

Annette Perjans, marknadsansvarig på Almåsgymnasiet


Tillämpade arbetsområden

Kommunikation

  • Kommunikationsstrategi
Fler case

Redo att samarbeta? Kontakta oss