Visionsfilm för Borås Energi och Miljö

Uppdrag

Borås Energi och Miljö har en viktig roll i boråsarnas liv. Företaget ser till att friskt vatten flödar när kranen öppnas, tar hand om avfall, erbjuder fjärrvärme och skapar biogas av slammet i avloppet. Visionen är Lev hållbart. Lev mer. Den handlar om att göra Borås till Sveriges mest hållbara kretsloppsstad. Vi fick uppdraget att med en film berätta om allt arbete som krävs för att vardagen i Borås ska fungera. Och hedra alla de som ser till att den gör det.
”Lev hållbart. Lev mer.”

Lösning

Vi tar det för givet. Vattnet i kranen, värmen och att soporna hämtas. Att stadens hjul fortsätter att snurra, medan vi kan fokusera på att leva våra liv. Det är inte så konstigt, eftersom få går runt och tänker på avfallshantering, biogasutvinning och fjärrvärmeproduktion. Förutom alla på Borås Energi och Miljö. De tänker väldigt mycket på sådant. 


Filmen fokuserar först på vanliga människor deras vardag. Den visar sådant som många av oss tar för givet, tjänster som Borås Energi och Miljö tillhandahåller varje dag. Vatten, värme, biogas, avfallshantering och avlopp. Sedan visar vi människorna, anläggningarna och arbetet bakom. Och berättar att allt hänger ihop och samverkar i resan mot Sveriges mest hållbara kretsloppsstad.

”Sveriges mest hållbara kretsloppsstad”

Utmaning

Att berätta om sig själv är svårt, eftersom det är en balansgång att framhäva sig själv och att vara ödmjuk. Genom att berätta om visionen och göra Borås Energi och Miljös anställda till hjältar, hittade vi rätt balans.

Resultat

En film som visades för alla anställda och skapade stor intern stolthet. Och i samma film en berättelse att visa för boråsarna för ökad förståelse för vad Borås Energi och Miljö gör och för visionen. 

Tillämpade arbetsområden

Film/Foto/3D

    Fler case

    Redo att samarbeta? Kontakta oss