Campaigns
Projektbeskrivning

Borås Stad – Ökat valdeltagande 2018

Utmaning

Den 9 september 2018 är det val till riksdag, landsting och kommun. Kommunfullmäktige i Borås Stad har gett valnämnden i uppdrag att ta fram strategier för att få så många som möjligt av kommunens invånare att rösta. Brainforest fick då uppdraget att ta fram ett gemensamt kommunikationskoncept för att höja valdeltagandet framför allt bland grupper där valdeltagandet varit lågt vid tidigare val. Med begreppet högt valdeltagande menar nämnden att få röstberättigade invånare att förstå sin demokratiska rättighet och möjlighet till direkt påverkan.

Lösning

Brainforest tog fram ett kommunikationskoncept där huvudbudskapet är:

#Klartjagskarösta

Oavsett din person eller läggning, om du är förstagångsväljare eller statsminister, bott här i generationer eller precis blivit medborgare – din röst är lika mycket värd som alla andras. Men bara om du använder den! Så gör det, rösta i valet senast den 9 september.

I kampanjen används 14 invånarna i olika åldrar och från olika stadsdelar. Valambassadörerna är boråsare som står upp för demokrati och för vikten av att göra sin röst hörd. De är i olika åldrar, från olika stadsdelar och har olika erfarenheter. Men en sak har de gemensamt – de ska alla rösta i höstens val!

För att nå målgruppen används flera kanaler. Bland annat tog Brainforest fram en kampanjsajt, en 12-sidig broschyr, eurosizeaffischer, affischer i A3-format, rollups, vykort, en kortare film samt enheter för de sociala mediekanalerna Facebook och Instagram.

Resultat

Kampanjen pågår i Borås mellan den 22 augusti och den 9 september. Målet är att primärt öka valdeltagandet hos invånarna i Borås Stad i allmänhet och i synnerhet i de identifierade målgrupperna;

  • Förstagångsväljare – röstberättigade som är 18-24 år
  • Röstberättigade som inte har röstat i Sverige förut
  • Boenden i områden där valdeltagandet är lågt
  • Personer med funktionsnedsättning

Sekundärt är målet att skapa kännedom kring valprocessen för kommande röstberättigade.

Vill du veta mer? På www.boras.se/klartjagskarosta kan du läsa mer om kampanjen.

Dela

  • Strategisk Projektledare
  • Malin Rindefors Arbin
  • Designledare
  • Magnus Wallmark
  • Designledare
  • Janko Ferlic

https://brainforest.se/wp-content/uploads/2018/08/Öka_val_Roll-ups_Yellow.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2018/08/Öka_val_Iphones_FB_Insta-709x399.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2018/08/Öka_val_insta-709x399.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2018/08/Öka_val_Eurosize.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2018/08/Öka_val_broschyr-709x399.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2018/08/Öka_val_broschyr_A5_uppslag-709x399.jpg