Motion
Projektbeskrivning

Borås Stad – Stadsutveckling

UTMANING
I Borås Stad har man höga visioner för framtiden – för hur staden ska se ut, byggas och utvecklas för människorna som bor där. Borås är en stad som redan befinner sig på en resa av omfattande och ständigt pågående utveckling, där det kommer hända än mer framöver. Det ville Borås Stad gestalta med en film. Syftet med filmen var att visa såväl boråsare som icke-boråsare de möjligheter och den utveckling som staden står inför och bygga stolthet kring staden. Filmen skulle därför gestalta visionen för 40 år framåt.

LÖSNING
För att gestalta en vision finns det flera vägar att gå. Vi valde att visa visionen för den nya staden ur människans perspektiv. Att utveckla en stad är att planera för kommande generationer. Så ville vi även gestalta filmen, som fick blir en resa genom tid och generationer. Storyn utgår från en kvinna som blickar tillbaka på sina år i Borås och mins hur staden vuxit och förändrats. Viskan har en central roll i planeringen av staden, och därför har Viskan också fått stort utrymme i filmen.
Stilmässigt varvas verkliga bilder från staden med inslag av 3D som väcker en tanke kring hur staden kan komma att se ut.

RESULTAT
Livet mellan byggnaderna är viktigare än byggnaderna i sig, och så även när det kommer till stadsplanering och stadsbyggnad. Det är vad filmen också visar. Genom att följa en kvinna genom hennes uppväxt och viktiga livsskeenden följer man samtidigt visionen och utvecklingen för Borås Stad, men med huvudfokus på vad utvecklingen innebär för dig som bor i Borås.
Dela

  • Strategisk Projektledare
  • Malin Rindefors Arbin
  • Designledare
  • Johannes Glans
  • Strategisk Projektledare
  • Nathalie Dunér

https://brainforest.se/wp-content/uploads/2018/11/Stadsbyggnad_1.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2018/11/Stadsbyggnad_3.jpg