Web
Projektbeskrivning

Borås Stads nya webbplats

Borås är den andra största staden i folktäta Västra Götalandsregionen. 1,5 miljoner människor bor inom en 10-milsradie och med 110 000 invånare är Borås landets trettonde största kommun. Förutom centralorten finns det 20 tätorter i kommunen. De största är Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors.

Utmaning

Sedan den 1 juni 2015 har Brainforest varit huvudbyrå till Borås Stad och under 2016 önskade Borås Stad att Brainforest skulle hjälpa till att modernisera webbplatsen boras.se. Vi skulle ta fram en ny grafisk formgivning och strukturer för både boras.se samt för grund- och gymnasieskolornas undersidor. Underlaget har sedan Borås Stad använt när de byggt sin webbplats.

Huvudsyftet med webbplatsen är att i första hand ge service till medborgare och företagare som kommer i kontakt med Borås Stad. I andra hand är det att informera om kommunens tjänster och verksamheter.

Målet med den nya webbplatsen är att underlätta för besökaren att utföra sitt ärende samt att besökaren enkelt ska komma i kontakt med rätt person på Borås Stad. Dessutom ville Borås Stad att upplevelsen av webbplatsen ska uppfattas som modern, att webbplatsen ska stärka varumärket Borås samt att webbplatsen speglar kommunens mångskiftande verksamhet.

Lösning

Brainforest tog fram en ny struktur och grunddesign för hela webben samt en mängd olika komponenter för att skapa olika typer av undersidor. Utöver det designade vi även knappar, ikoner och ett nytt bildmanér samt strukturer för webbplatsen. Designen anpassades så att webbplatsen gick i Borås Stads primära gränssnittsfärger. Färgvalen skapar tillsammans ett sobert gränssnitt som är tydligt för besökaren.

För att förstärka gränssnittet togs ett ikonbibliotek fram som består av linjebaserade ikoner. De används tillsammans med en rubrik för att förstärka och förtydliga innehållet. Samt för att öka igenkännandet för återkommande menyval. Dessutom hittas information och menyval uppe till vänster på webbplatsen eftersom människor överlag fäster blicken uppe till vänster när de kommer in på en webbplats.

I uppdragsbeskrivningen lades stor vikt vid att besökaren enkelt skulle hitta till rätt person. Därför skapades en platsberoende kontaktinformation. Det innebär att kontaktinformationen till aktuell förvaltning ändras beroende på vilken undersida som besökaren befinner sig på.

Resultat

Borås Stad lanserade sin nya webbplats i december 2016. Webbplatsen är tillgänglighetsanpassad och responsiv. Webbplatsen är tydlig, smidig och enhetlig i sitt formspråk. Den platsberoende kontaktinformationen underlättar för besökaren och gör det enkelt att nå rätt person. Eftersom webbplatsen är responsiv kan besökarna få en relevant och anpassad information oavsett plattform. 

Dela

  • Designledare
  • Magnus Wallmark
  • Strategisk Projektledare
  • Magnus Frejd

https://brainforest.se/wp-content/uploads/2017/02/2_Borasstad_Case_Web_1600_@2x.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2017/02/3_Borasstad_Case_Web_1600_@2x.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2017/02/4_Borasstad_Case_Web_1600_@2x.jpg