Web
Projektbeskrivning

EPOK

Utmaning

Brainforest är sedan 2014 huvudbyrå åt Winnington AB. De tillverkar och saluför det nikotinfria och tobaksfria snuset KickUp samt snuset Epok. Inför lanseringen av Epok ville Winnington ha hjälp med att ta fram ett koncept för sitt nya snus Epok. Produkten var revolutionerande på marknaden och det fanns flera utmaningar som exempelvis lagar samt de ledande konkurrenterna.

Målet var att skapa ett material som butikerna upplevde så attraktivt att de ville sälja produkten. Dessutom skulle produkten givetvis attrahera målgruppen.

Lösning

Brainforest tog fram design av dosa, förpackningar samt butiksmaterial. Detta var ett helhetsuppdrag som inkluderade strategi, kampanj mot återförsäljare, kampanj mot slutkonsument, POS-material, webbsida, samt den största utmaningen – att designa dosan på ett smakfullt sätt utan att bryta mot gällande lagstiftning.

Webbsidan blev en viktig kanal där bland annat produktinformation och återförsäljarna presenterades.

Resultat

Lanseringen av produkten var i två steg. Utmaningen var att få återförsäljare att våga ta in produkten i sortimentet, detta lyckades otroligt bra tack vara väl genomarbetade presentationer, faktainsamling om snus och en spännande produkt.
Utmaning två var att sälja minst en dosa per butik och dag den första månaden. Redan från dag ett såldes fem dosor per butik och dag. Detta gjorde att man i fabriken i Hökerum snabbt fick ställa om till tvåskift. Lanseringen föll väl ut och  Epok fortsätter att ta marknadsandelar på snusmarknaden.

Dela

  • Designledare
  • Johannes Glans
  • Copywriter
  • Johan Thörn

https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/Epok_logotype_1600x900_@2x.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/Epok_Dosa_1600x900@2x.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/Epok_Dosor1_1600x1050@2x.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/Epok_Case_Web_Units_1600x1040_@2x.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/Epok_Display_800x913-709x809.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/Epok_Dosor5_1600x900@2x-1-709x399.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/Epok_10pack1_1600x900_@2x-709x399.jpg