Web
Projektbeskrivning

Eskils

Utmaning

Eskils har funnits sedan 1954 och har varit framgångsrika på sin marknad. Precis som alla traditionella tryckerier stod de inför en stor marknadsförändring då den digitala eran tog andelar från traditionella tryck. Eskils vände sig till Brainforest för att få hjälp med att utforma en hållbar affärs- och varumärkesstrategi som möter morgondagens utmaningar.

Lösning

Eskils genomförde en strategiprocess enligt Brainforests evolutionsmodell. Under ett antal workshops med vår varumärkesstrateg och ett urval av Eskils medarbetare vände vi ut och in på affärsmodell, marknad och omvärld, lärde känna tryckkunderna och mejslade fram ett kunderbjudande som matchade Eskils kunders behov.

Resultat

Brainforest levererade en fullskalig strategi med en uppdaterad affärsmodell, ett utvecklat kunderbjudande, en varumärkesplattform med en ny ideologi, en vitaliserad identitet och kommunikationsstrategi. Eskils transformerades från ett traditionellt tryckeri till en partner som ger marknaden frihet att producera flexibla helhetslösningar till bästa möjliga totalekonomi. Eskils är idag en plats där kommunikationen visualiseras och varumärkesupplevelser uttrycks. 

Dela

  • Strategisk Projektledare
  • Magnus Frejd
  • Varumärkesstrateg, Affärsdesigner
  • Kenneth Qfvarnström
  • Designledare
  • Magnus Wallmark
  • Designledare
  • Johannes Glans

https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/Eskils_Logo_1600_@2x.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/Eskils_Posters_1600x900.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/Eskils_Stationary_1600x900@2x.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/Eskils_businesscard_1600x900@2x.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/Eskils_Web_1600x1040_@2x.jpg