Apps
Projektbeskrivning

Gymnasievalskampanj 2017

Utmaning

Under våren 2016 ville Borås Stads utbildningsförvaltning att Brainforest skulle påbörja arbetet med rekryteringsarbetet inför det kommande gymnasievalet för stadens niondeklassare. Fokus skulle ligga på de yrkesförberedande gymnasieutbildningarna i Borås. Målgruppen är primärt eleverna i niondeklass och sekundärt deras föräldrar.

Då Borås Stad har en något unik ställning bland kommunala gymnasieskolor i Sverige var målet är att bibehålla eller helst öka andelen elever som väljer någon av Borås Stads gymnasieskolor. Idag väljer ca 80-85 % av alla elever någon av stadens gymnasieskolor. I Sverige är snittet fördelat på cirka 50 % friskolor och 50 % kommunala gymnasieskolor.

Bakom rekryteringskampanjen står Almåsgymnasiet, Sven Eriksongymnasiet, Viskastrandsgymnasiet samt Bäckänsgymnasiet.

Lösning

Att hitta rätt kanaler för målgruppen är viktigt och för att nå den här unga målgruppen som nu går i nionde klass valdes flera kanaler. I stort sett samtliga elever i 15-årsåldern lever mer eller mindre sitt liv framför sin mobil. De använder konstant tjänster som Instagram, Snapchat och ibland Facebook för att skapa grupper eller dela information. All kommunikation sker via mobilen, dock ringer ungdomarna inte, eller för den delen svarar i telefon. Mobilen finns med överallt från det att eleven vaknar till att de går och lägger sig. De är extremt digitala och mobila.

Lösningen Brainforest föreslog var en mobil app som innehåller information om Borås Stads gymnasieskolor, deras utbildningar samt förslag på olika yrkesutgångar. I appen kan man filtrera fram passande utbildning efter sina egna intressen och studieintensitet. På samma sätt kan man även hitta sitt drömyrke. Appen visar vilken utbildning som kan vara lämplig samt hur lång tid det tar innan man är färdig och får sin första lön.

Resultat

Kampanjen startade den 1 november och avslutades den 31 januari 2017. Mottagandet av kampanjen har varit bra och gymnasieskolorna i Borås har fått in bra underlag från eleverna som kan användas till kommande kommunikation.

Via pushnotiser har appen använts som primär kommunikationskanal till målgruppen.

Vi genomförde även digitala besöksdagar via Snapchat. Under en bestämd tid fanns elevrepresentanter och lärare redo att svara på frågor via Snapchat. Detta gjordes vid ett tillfälle per skola. Snapchat används flitigt av unga och enligt Svenskarna och Internets undersökning från 2016 använder 83 procent i åldern 12-15 år Snapchat någon gång och 69 procent av målgruppen använder Snapchat dagligen. De bästa frågorna sammanställdes och publicerades i appen. För att få målgruppen att ladda ner appen har vi bland annat producerat filmer, haft affischer på stan, annonserat via Instagram och delat ut flyers på skolorna i samband med besöksdagar. Dessutom har vi skapat en inbjudan till besöksdagar, en inbjudan till öppet hus där fokus låg på att nå ungdomarnas föräldrar samt en annons till Borås Tidning.

Dela

  • Strategisk Projektledare
  • Magnus Frejd
  • Designledare
  • Magnus Wallmark
  • Designledare
  • Johannes Glans
  • Webbledare
  • Kim-Ove Kristiansen

https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/12/BOS-Gymnasievalskampanj_Mobile_1600x900_@2x-1.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/12/BOS-Gymnasievalskampanj_Eurosize2_1600x900px@2x.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/12/BOS-Gymnasievalskampanj_Inbjudan_1600x900_@2x.jpg