Branding
Projektbeskrivning

HusmanHagberg – börjar där andra nöjer sig

Utmaning:

HusmanHagberg är fastighetsmäklaren som under 20 år positionerat sig som den lyhörda, innovativa och modiga fastighetsmäklaren med kunden i centrum. Idag har man drygt 90 kontor och 380 medarbetare i hela Sverige samt ett nyöppnat kontor i Spanien. Med en ständigt föränderlig marknad och nya köpmönster hos den allt yngre målgruppen stod HusmanHagberg inför en varumärkesresa med tydligt destination. Önskan om ökade marknadsandelar och ett tydligare och för målgruppen mer attraktivt erbjudande. Våren 2017 påbörjades därför evolutionen av varumärkets uttryck och löfte. HusmanHagberg är fastighetsmäklaren som börjar där andra nöjer sig.

Lösning:

Brainforest gjorde tillsammans med HusmanHagberg ett omfattande moderniseringsarbete av den grafiska profilen för att bättre visualisera företagets värderingar. Varumärkets uttryck analyserades på djupet och genom ett nära samarbete med kedjans mäklare kunde vi möta kundernas önskemål och förväntningar på varumärkesuttrycket. Vi skapade tillsammans ett uppdaterat manér med nytt personligare typsnitt, nya färger med den blå nyansen i fokus och en striktare bildtonalitet som speglar kundernas förväntningar på sin kanske livs största affär. Vi arbetade målmedvetet med uppdraget att all kommunikation ska förmedla en känsla och ge en tydlig upplevelse av fastighetsaffären till en kräsen målgrupp med höga krav. Brainforest har för att tydliggöra detta arbetat med i stort sett alla kanaler och enheter som möter kunderna i köpprocessen och på det viset tydliggjort kommunikationen från A-Ö.

Resultat:

En ny identitet som tydligare och modernare speglar fastighetsmäklaren HusmanHagberg och dess attraktiva kunderbjudande till en bred marknad över hela landet. Ett budskap som är klart och tydligt och som förpliktigar – vi börjar där andra nöjer sig.

Dela

  • Strategisk Projektledare
  • Nathalie Dunér
  • Varumärkesstrateg, Affärsdesigner
  • Kenneth Qfvarnström
  • Designledare
  • Magnus Wallmark
  • Designledare
  • Carolina Bergquist Suárez

https://brainforest.se/wp-content/uploads/2018/01/3.0_Intagsfolder_Mockup1.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2017/12/3.0_Objektsbeskrivning_Mockup3.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2017/12/3.0_Objektsbeskrivning_Mockup4-1.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2018/01/3.0_Intagsfolder_Mockup3.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2017/12/3.0_Boparm_Mockup.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2017/12/3.0_Profilmaterial_Mockup1.jpg