Branding
Projektbeskrivning

OPEN

Utmaning

Sedan öppningen av Textile Fashion Center i maj 2014 har en av målsättningarna varit att skapa en kreativ mötesplats som successivt manifesterar och därefter utvecklar Borås som innovativ mode- och kulturstad. Som ytterligare ett steg i den riktningen genomfördes FashionDAYS i april 2015 och den 15 april i år öppnade Textile Fashion Center upp portarna i samband med Textilmuseets vernissage av vårens- och sommarens stora utställning ”Artist Textiles – from Picasso to Warhol”. 

I samband med detta skulle ett nytt och bestående kulturkoncept lanseras. Namnet blev OPEN och innehåller en rad kulturupplevelser som är kopplade till samtida trender och innovativa upplevelser inom textil, mode, mat, musik, hållbarhet, historia, gemenskap och vår värld. 

Brainforests uppdrag var att konceptualisera identiteten för OPEN. Dels genom att skapa en grafisk identitet och dels genom att skapa övergripande riktlinjer för applicering och användning.

Lösning

Brainforest tog fram en konceptdeklaration och skapade en grafisk identitet som höll samman och som stärkte varumärket OPEN. Den grafiska identitetens huvuduppgift är att hålla samman varumärket OPEN och ge korsbefruktningsvinster i allt som görs. 

Resultat

Det färdiga arbetet appliceras löpande i verksamhetens olika kulturupplevelser och det första resultatet kunde ses under våren 2016, men kommer även att ligga till grund för kommande arbete. Målet är att en röd tråd genomsyrar samtliga kulturupplevelser. 

Som namnet antyder är OPEN ett event dit alla är välkomna för att få inspiration och kunskap om ett antal kulturella områden som påverkar vår gemensamma värld. OPEN syftar till att öppna upp sinnet hos besökaren, göra kulturen tillgängligare och presentera den på ett spännande sätt.

Dela

  • Designledare
  • Johannes Glans
  • Varumärkesstrateg, Affärsdesigner
  • Kenneth Qfvarnström
  • Strategisk Projektledare
  • Nathalie Dunér

https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/Open_Logo_1600x900_@2x.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/Open_wall_1600x900@2x.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/Open_Tee_800x913@2x-709x810.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/Open_Lecture_1600x900@2x-709x399.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/Open_Lecture2_1600x900@2x-709x399.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/Open_Stationary_1600x900@2x.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/Open_businesscard_1600x900@2x.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/Open_Wall1_1600x900@2x.jpg