Branding
Projektbeskrivning

BORÅSBOKEN

BORÅSBOKEN – EN ELEGANT TOLKNING AV PLATSVARUMÄRKET BORÅS

Utmaning

Borås Stad ville berätta om stadens alla fördelar för företagare, politiker och andra som har en direkt eller indirekt påverkan på Borås utveckling. Målet var att på ett inspirerande sätt att förmedla logiska argument kring varför Borås är en stad att satsa på – men också att väcka känslor och positiva associationer.

Lösning

Brainforest ville leverera något som höll över tid och som skulle få en permanent plats i målgruppens fysiska miljö – inte något som i bästa fall skulle skummas igenom, slängas och glömmas bort. Valet föll på en elegant ”coffee table book” som snart skulle platsa på vilket konferensbord, skrivbord eller väntrum som helst. Bilderna som fotades till boken hade hög modegrad och hade hög anknytning till Borås Stad som den textila modestaden med rik handel.

Resultat

”Boråsboken” trycktes upp med ett exklusivt textilt omslag och lyxiga uppslag med bilder som väcker känslor och texter som engagerar och tydliggör Boråslogiken. Till boken gjordes också en presentation som representanter från staden kan ta med sig på möten och sammankomster i Sverige, och i världen.

Dela

  • Strategisk Projektledare
  • Nathalie Dunér
  • Varumärkesstrateg, Affärsdesigner
  • Kenneth Qfvarnström
  • Designledare
  • Magnus Wallmark

https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/BorasStad_Platsvarumarke2_1600x1000_@2x.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/BorasStad_Platsvarumarke9_1600x1000_@2x-709x399.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/BorasStad_Platsvarumarke5_1600x1000_@2x-1-709x399.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/BorasStad_Platsvarumärke_Portrait_800x913@2x-709x809.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/BorasStad_Platsvarumarke_1600x900@2x.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/BorasStad_Platsvarumarke3_1600x1000_@2x.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/BorasStad_Platsvarumarke8_1600x1000_@2x.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2016/08/BorasStad_Platsvarumarke4_1600x1000_@2x.jpg