Branding
Projektbeskrivning
Annonser för Nõberu, After Shave, Skäggbalsam och rakprodukter

RÄTT SPÅR FRÅN BÖRJAN FÖR NÕBERU OF SWEDEN

Nõberu of Sweden säljer skönhetsprodukter för män genom egen nätbutik och återförsäljare. De startade försäljningen i mars 2016 och fick en flygande start med mer försäljning än vad de vågats hoppa på.

Utmaning

Med en ambition att bli marknadsledande på den europeiska marknaden bad grundarna Brainforest om hjälp att utveckla en stark affärs- och varumärkesstrategi som ska hjälpa dem att göra rätt vägval redan från start.

Lösning

Brainforest genomförde under sommaren 2016 ett strategiskt arbete och tillsammans med grundarna och ägarrepresentanter har ett antal workshops genomförts. Med trendrapporter, marknadsprognoser och input från alla workshops som underlag har en etablerings- och affärsstrategi med tillväxtmål, strategiska satsningar och varumärkesplattform tagits fram.

Resultat

En strategi som särskiljer Nõberu of Sweden från sina konkurrenter tillsammans med en plan för en strukturerad tillväxt har presenterats och tagits emot väl. Strategin ligger till grund för det fortsatta arbetet där Brainforest löpande fungerar som strategisk förankring och kreativt bollplank. Den nya strategin har även legat till grund för det annonsmaterial, visitkort och återförsäljningsmaterial som tagits fram.

Dela

  • Designledare
  • Carolina Bergquist Suárez

https://brainforest.se/wp-content/uploads/2017/07/Case_Noberu_Visitkort_1920.jpg