Branding
Projektbeskrivning

SCIENCE PARK BORÅS – FROM IDEA TO SUSTAINABLE IMPACT

Utmaning:

Science Park Borås är en miljö som består av ett tätt samarbete mellan Högskolan i Borås, RISE Research Institutes of Sweden, Smart Textiles, Marketplace Borås och Inkubatorn i Borås. Huvudfinansiärer är Vinnova, Västra Götalandsregionen och EU. Science Park Borås finansieras även av andra forskningsfinansiärer. Utmaningen var att ge kärnverksamheten en ny och tydlig varumärkesidentitet. Därefter kommunicera projektarenan där aktörer från akademi/forskning, näringsliv, offentliga organisationer och det civila samhället möts. Där Science Park Borås uppdrag är att erbjuda de resurser och processer som krävs för att transformera innovation till samhällsnytta.

Lösning:

Brainforest gjorde en varumärkesanalys och därefter en varumärkesidentitet. Varumärkesidentiten genomfördes i linje med Look som är vår metodik för utveckling av hållbara identiteter. Vi skapade ett storytellingsystem, en grafisk arkitektur med bland annat ny logotyp och symbol som illustrerar Science Parks Borås innovationsmiljö med textil i fokus samt en grafisk manual med en unik tonalitet som gestaltar kunskap, trygghet och hållbarhet.

Resultat:

En ny och spännande identitet med credot ”From idea to sustainable impact” som minsta gemensamma nämnare. Vi skapade även en webbtjänst som är navet i kommunikationen och den hittar du på scienceparkboras.se. Där presenteras syftet med verksamheten som handlar om att kanalisera innovationssystemet – från idé till hållbar utveckling genom projektarenan, forskning och utveckling samt näringslivsutveckling.

Dela

  • Designledare
  • Magnus Wallmark
  • Strategisk Projektledare
  • Magnus Frejd
  • Varumärkesstrateg, Affärsdesigner
  • Kenneth Qfvarnström

https://brainforest.se/wp-content/uploads/2017/04/SPB_logo_1920_@2x.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2017/04/SPB_stationary_1920_@2x.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2017/04/SPB_Web_1920_@2x.jpg
https://brainforest.se/wp-content/uploads/2017/04/SPB_Web1_1600_@2x.jpg