Stilren katalogproduktion – Print

Ny katalog som fick vinga att lyfta på sex språk

Katalogen skulle tydligare återspegla Vinga som varumärke samt lyfta företagets fokus på hållbarhet.

Tillämpade arbetsområden

Fler case

Redo att samarbeta? Kontakta oss