VI SÄTTER R FRAMFÖR EVOLUTION.
FÖR DIG BETYDER DET RESULTATDRIVEN UTVECKLING.

Det är enkelt att sätta upp fantastiska mål. Vi har en metodik som hjälper dig att utveckla hållbara relationer med dina kunder vilket leder till kommersiella resultat. Vi använder olika typer av mätmetoder för både affärsutveckling, varumärkesförädling och kommunikation.

Vi använder en darwinistisk evolutionsmodell i fem nivåer och 12 steg för att utveckla ditt varumärke. Med hjälp av den kan vi identifiera dina unika behov, förädla ditt kunderbjudande med kommersiella trender, förstå målgrupper, designa affärsmodeller, bygga varumärken, produktutveckla relevanta värden och kommunicera ett innehåll som bygger långsiktigt förtroende både internt och externt.

DISCOVER

Behovsanalys / Trendinnovation

Vi inleder alltid nya relationer eller nya uppdrag med undersöka förutsättningar och behov. När vi gjort en grundläggande analys säkerställer vi kundens affärsmässiga, varumärkesmässiga och kommunikativa utmaningar. Därefter gör vi vid behov en innovativ scanning av kundens marknad för att tidigt upptäcka vilka trender som håller på att födas och hur kunden måste anpassa sitt kunderbjudande för att ligga steget för sina konkurrenter.

THINK

Affärsdesign / Varumärkesplattform / Produktutveckling

I ”Think” – säkerställer vi en dynamisk affärsmodell där vi analyserar hur kunden skapar och tar tillvara värden i verksamheten. Därefter påbörjar vi utvecklingen av en varumärkesplattform som hjälper till att fokusera varumärket med värdegrund, mission, vision, löfte och syfte. Därefter differentierar vi varumärket genom positioneringsanalyser och gör slutligen en scenarioanalys som bestämmer hur innehållet i varumärket bör utvecklas för att möte kundens behov – idag och tre år framåt. Under utvecklingen av varumärkesplattformen kan det även bli aktuellt med produktutveckling eller tjänsteutveckling för att möta behovet hos kundens kunder i god tid.

LOOK

Identitetsstrategi / Storytellingsystem / Grafisk arkitektur

I ”Look” – utvecklar vi en identitet som samlar ihop de viktigaste associationerna som ska knytas till identiteten. Därefter skriver vi ett narrativ för den story som skall genomsyra all kommunikation – både internt och externt.  Det säkerställer att en hållbar image kan skapas dvs marknadens bild av varumärket. Sist men inte minst utvecklar vi en grafisk grundstruktur med logotype, tagline och garant tillsammans med färgpalett, typografi och bildspråk. Dvs varumärkets tonalitet i ord och bild.   

PLAY

Kommunikationstrategi / Internt / Externt

I ”Play” – utvecklar vi en skräddarsydd kommunikationsstrategi baserad på innehållet i de föregående stegen. Vi har en employer-brandingstrategi för förankring av varumärkets ideologi internt och en extern outbound marketing-taktik som handlar om att utbilda, underhålla och bygga relationer. Från imagebyggande till kommunikation av tjänster och produkter. Här säkerställs konceptualiseringen av kampanjen, kanalval görs och mätbara KPIér bestäms.

PRODUCE

Taktisk kommunikation / Integrerade kampanjer / Digitala kampanjer / Sociala kampanjer / Printkampanjer / Event / Webbtjänster / Film / Foto

I ”Produce”-steget producerar vi allt innehåll som regisserats i ”Play”. Beroende på innehåll tillsätts ett produktionsteam med olika kompetenser. Det leds av kundens strategiska projektledare som säkerställer att budskap, tider och budgetramar hålls. Och inte minst följer upp kampanjen med resultat som kommuniceras till kunden.