Integritetspolicy

Så här tillämpar vi GDPR i vår verksamhet

Brainforest behandlar personuppgifter för att underlätta och fullgöra förfrågningar och uppdrag. Det kan röra sig om bild- och ljudupptagningar, namn, telefonnummer, e-post eller andra uppgifter som tillhandahållits oss i samband med platsansökningar, uppdragsförfrågningar, beställningar, genomförande av uppdrag eller debitering. Vi behandlar all data på laglig grund för att uppfylla kraven för vår verksamhet eller med berättigat intresse för den registrerade samt genom samtycke.

Information i de fall Brainforest är att betrakta som personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Brainforest AB, organisationsnummer 556671-7988, Box 55049, 501 14 Borås. Telefon 033-722 77 50. E-mail info@brainforest.se.
Om du vill få reda på vilken data vi behandlar om dig kan du kontakta oss via post, telefon eller e-post enligt ovan. Samma sak gäller om du önskar ändra, radera, flytta dina personuppgifter eller återkalla ett samtycke.

Vi lagrar inte personuppgifter längre än 3 år om inte anledningen till behandlingen kräver det.

Vi tillämpar de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda de personuppgifter vi behandlar enligt gällande dataskyddslagstiftning.
Om du anser att dina personuppgifter har behandlats på ett felaktigt sätt kan du vända dig till Datainspektionen.

Information i de fall Brainforest är att betrakta som personuppgiftsbiträde eller underbiträde

I egenskap av kommunikationspartner kan Brainforest komma att behöva behandla personuppgifter där ni som uppdragsgivare är personuppgiftsansvarig. Om du önskar att Brainforest behandlar personuppgiftsdata åt dig krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss.

Redo att samarbeta? Kontakta oss

  • Fiskhamnsgatan 6C
  • 402 42 Göteborg