Handfasta miljötips

Uppdrag

Brainforest fick i uppdrag att ta fram en kampanj med kreativa och handfasta miljötips till Borås Energi och Miljö. Genom enkla och tydliga budskap ville Borås Energi och Miljö inspirera till att göra små förändringar i hemmet som har en stor positiv inverkan på vår planet. Målet var att förmedla miljötips och praktiska råd för att främja en mer hållbar livsstil.

Lösning

Vi utformade en serie kortfilmer där två händer är i fokus. En hand agerar som ett negativt exempel genom att illustrera omedvetna icke miljövänliga handlingar. Den andra handen kommer sedan in för att korrigera situationen genom att visa på ett bättre alternativ eller ett hållbarare beteende.

Varje film fokuserar på ett specifikt miljötips eller en handfast åtgärd som kan vidtas i hemmet för att minska miljöpåverkan. För att kunna visa konkreta och användbara tips, riktade vi in oss på områden som till exempel vattenbesparing, energieffektivitet och återvinning. Genom att kombinera visuella effekter, animation och tydliga instruktioner, skapade vi filmer som var både engagerande och informativa.

Resultat

Filmerna resulterade i en rolig och lyckad kampanj som kombinerade kreativitet och hållbarhet på ett innovativt sätt. Genom att låta händerna symbolisera förändring och visa på konkreta handlingar visade vi på kraften i individers bidrag till en bättre miljö.

Tillämpade arbetsområden

Film/Foto/3D

  • Film
Fler case

Redo att samarbeta? Kontakta oss